Výsledky

Výsledky zkoušek skládaných papírovou formou jsou k dispozici za 4 až 6 týdnů po vykonání zkoušky. U počítačové verze je budete mít už za 2 týdny po absolvování zkoušky.

Vemte prosím na vědomí, že Cambridge English Language Assessment nedovoluje nahlédnout do vyhodnocení jednotlivých části testu. Veškerá dostupná analýza zkoušky je k dispozici v dokumentu Statements of Results (výsledky zkoušky).

JEDNOTLIVÍ UCHAZEČI

Uchazeči mají přímý přístup ke svým výsledkům prostřednictvím online servisu Cambridge English. Přihlašovací údaje jsou uvedeny v pozvánce na zkoušku (Confirmation of Entry). Taktéž jsou všichni účastníci zkoušky obesláni oznámením o zahájení zveřejnění výsledků.

ŠKOLY A INSTITUCE

Všechny školy a instituce, které hromadně registrují uchazeče na zkoušky Cambridge English, mají přístup k výsledkům svých studentů, a to na stránkách Cambridge English pro přípravná centra. Na základě hromadné přihlášky studentů, kterou obdržíme, poskytneme škole přítup do této zabezpečené webové aplikace.

Certifikáty

Pokud zkoušku úspěšně složíte, váš certifikát bude zaslán příslušnému zkouškovému centru přibližně 6 týdnů po zveřejnění výsledku. U počítačové verze jsou certifikáty k dispozici po 6 týdech od složení zkouškyRovněž obdržíte e-mail s informací, až bude váš certifikát připraven k vyzvednutí. 

Certifikát Vám bude vydán na základě předložení platného dokladu totožnosti.

Pokud si nemůžete certifikát vyzvednout osobně, můžete k tomu zplnomocnit jinou osobu. V sekci „downloads“ níže na stránce naleznete formulář ke stažení.

Na žádost vám certifikát zašleme poštou. Z bezpečnostních důvodů však tuto možnost nedoporučujeme. Na základě e-mailové žádosti vám zašleme certifikát poštou. Vezměte však na vědomí, že v případě ztráty nelze opětovně zajistit originál dokumentu, pouze potvrzení o složení zkoušky. Toto potvrzení vydává University of Cambridge na základě uhrazeného poplatku.

Certifikáty pro děti

Ná základě absolvování zkoušky Cambridge English: Young learners obdrží všechny děti certifikát s hodnocením pro části –  poslech, čtení, psaní a mluvený projev. Každá část zkoušky je ohodnocena dosaženými erby, maximum erbů pro jednu část je 5, celkem je tedy možné získat až 15 erbů.

Certfikáty dětských zkoušek jsou k dispozici přibližně 8 týdnů po vykonání zkoušky. Jejich předání záleží na domluvě – můžou být vyzvednuty osobně v centru British Council, zaslány poštou nebo předány prostřednictvím školy, kde se zkouška konala. Certifikát má za úkol vyzdvihnout, co daný účastník umí a pozitivně motivovat děti ke studiu.

Result Verification Service

Result Verification Service  využívají univerzity, imigrační úřady a další organizace k ověření výsledku zkoušky. Těmto organizacím umožníte přístup poskytnutím Vašeho ID a hesla, které si vytvoříte na stránce online servisu Cambridge English.

Ke stažení

 

Vrácení poplatku za zkoušku

  • 100% poplatku – kandidát má nárok na vrácení 100% poplatku za zkoušku, pokud požádá o zrušení registrace v rámci řádného registračního období. 
  • 50% poplatku – kandidát má nárok na vrácení 50% poplatku za zkoušku, pokud se nemůže zúčastnit písemné části zkoušky ze zdravotních důvodů. Žádost o vrácení poplatku spolu s potvrzením od lékaře musí být doručena British Council do sedmi dnů od data konání zkoušky. Na žádosti doručené později a/nebo žádosti bez lékařského potvrzení nebude brán zřetel.

Kandidáti registrovaní prostřednictvím školy/instituce musí požádat o vrácení poplatku prostřednictvím této instituce. 

Změny termínu zkoušky

  • Termín a místo konání písemné části zkoušky nelze měnit.
  • Datum ústní části zkoušky lze měnit pouze ze závažných důvodů; změna termínu je možná pouze v rámci předem daného rozmezí termínů (toto rozmezí určuje Cambridge English Language Assessment pro každou zkoušku a kandidát jej vidí během registrace).
Rozšířené hodnocení certifikátů

Od března 2011 je hodnocení zkoušek Cambridge English rozšířené. Smyslem je ohodnotit uchazeče i mimo úroveň skládané zkoušky za účelem přesnějšího zařazení výsledků. Výhodou je poskytnout uchazečům, zaměstnavatelům a institucím přesnější obrázek o tom, jaké úrovně kandidát dosáhl v rámci Společného evropského referenčního rámce  (CEFR). Rozšířené hodnocení certifikátů funguje dvěma způsoby:

  • Uchazeč, jehož výsledky u zkoušek jsou obzvláště dobré, může získat vyšší hodnocení dle CEFR. Například uchazeč, který získá hodnocení A u zkoušky Cambridge English: Advanced, získá certifikát dokládající dosaženou úroveň C2.
  • Uchazeči mohou rovněž získat hodnocení, i když u dané zkoušky neuspějí. Například uchazeč, který nezíská hodnocení C u zkoušky Cambridge English: Advanced, může stále získat certifikát dokládající dosažení úrovně B2, pokud tomu odpovídají výsledky dané zkoušky.

Další informace a příklady certifikátů:

• B2 First (FCE)

• B2 First for Schools (FCEfS)

• C1 Advanced (CAE) 

• C2 Proficiency (CPE)

Přezkoumání výsledků zkoušky

Pokud se domníváte, že vaše zkouška nebyla ohodnocena spravedlivě, je možné výsledky přezkoumat. Jednotlivé části budou opětovně zkontrolovány a zkouška bude znovu hodnocena. Pokud o výsledcích zkoušky skutečně pochybujete, je nutno Vaším jménem podat žádost u British Council.

Přezkoumání výsledků lze provést dvěma způsoby:

Typ přezkoumání Doba trvání Cena
krok 1 Administrativní kontrola (A clerical re-check) asi 5 dní 20.75 GBP
krok 2 Opětovné hodnocení celé písemné části* (A re-mark of all written papers*) pro zkoušky PET, PET for Schools a BEC Preliminary** asi 3 týdny*** 62 GBP
krok 3 Opětovné hodnocení celé písemné části* (A re-mark of all written papers*) pro ostatní zkoušky (FCE, FCEfS, CAE, CPE, BEC Vantage a Higher)** asi 3 týdny*** 96 GBP

* Tento proces se netýká ústní části zkoušky, opětovně hodnotit se může pouze písemná část.

** Opětovné hodnocení celé písemné části nelze provést u zkoušek KET a KET for Schools.

*** Žádáte-li o druhý krok přezkoumání, podmínkou je absolvování kroku číslo 1.

Oprava jména na certifikátu

Pokud je vaše jméno na certifikátu uvedeno chybně (chyba v hláskování nebo špatné pořadí jmen), prosím kontaktujte nás. Žádosti o opravu se nepříjmají z následujících důvodů – změna jména a příjmení na žádost žadatele, sňatek či rozvod.

Pokud je vaše žádost podána nejpozději šest měsíců po vydání certifikátu, bude vám bezplatně vydán certifikát nový. Po uplynutí lhůty šesti měsíců od vydání certifikátu jsou veškeré úpravy zpoplatněny. Pokud od vydání certifikátu uplynou více než dva roky, nelze již podávat žádosti o provedení úpravy.