Všeobecná angličtina

Ať jste úplný začátečník nebo zdatný mluvčí, který si chce ještě zdokonalit své jazykové dovednosti, ať jste student nebo profesionál, máme pro vás tu pravou zkoušku. Zjistěte, která z kvalifikací všeobecné angličtiny vám bude nejvíce vyhovovat.

A2 Key (KET) a A2 Key for Schools (KETfS)

A2 Key  neboli Key English Test (KET) je zkouškou nejnižší úrovně všeobecné angličtiny ze skupiny cambridgeských zkoušek. Dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v každodenních situacích.

A2 Key for Schools  (KETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: Key a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: základní  = A2 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška A2 Key je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 250 hodin studia nebo procvičování a pokud dokážete mluvit, psát a rozumět základní angličtině. Tato zkouška je prvním krokem při budování vašich jazykových schopností pro další studijní nebo pracovní účely. Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • pokládat otázky o sobě nebo o jiných osobách a odpovídat na ně
 • porozumět pomalým a srozumitelným sdělením a pokynům
 • formulovat svůj názor na to, co jste přečetli nebo slyšeli

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze tří částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

A2 Key / A2 Key for Schools Čtení a psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 8-10 min
Hodnocení (% z celku) 50% 25% 25%
B1 Preliminary (PET) a B1 Preliminary for Schools (PETfS)

B1 Preliminary  neboli Preliminary English Test (PET)  dokládá, že jste schopni komunikovat v angličtině v každodenních praktických situacích. Je dobrým základem, pokud chcete získat profesní kvalifikaci v angličtině.

B1 Preliminary for Schools  (PETfS) je na stejné úrovni jako Cambridge English: PET a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti dětí ve školním věku.

Úroveň kvalifikace: střední = B1 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška B1 Preliminary je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 380 hodin studia nebo procvičování. Přípravou na zkoušku PET zlepšíte svou úroveň jazyka tak, že budete schopni používat angličtinu při práci, studiu a na cestách.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • vyjádřit, co se vám líbí nebo nelíbí, a pohovořit o tom s ostatními
 • porozumět mluveným a písemným sdělením a pokynům
 • napsat osobní dopis a zapsat poznámky z jednání či diskuse

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den vykonáte čtení a psaní plus poslech. Ústní část zkoušky se může pořádat v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

B1 Preliminary / B1 Preliminary for Schools Čtení Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 45 min 45 min 30 min 10-12 min
Hodnocení (% z celku) 25% 25% 25% 25%
B2 First (FCE) a B2 First fo Schools (FCEfS)

B2 First  neboli First Certificate in English (FCE)  dokazuje, že dokážete hovořit a psát anglicky na takové úrovni, abyste mohli pracovat nebo studovat v anglicky mluvícím prostředí.

B2 First for Schools  (FCEfS)  je na stejné úrovni jako Cambridge English: First a vede k získání naprosto stejného mezinárodně uznávaného certifikátu. Rozdílem a výhodou je, že obsah této zkoušky se zaměřuje na zájmy a zkušenosti -náctiletých.

Úroveň kvalifikace: mírně pokročilý = B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška B2 First je pro vás vhodná, pokud máte za sebou přibližně 500 až 600 hodin studia. Přípravou na zkoušku FCE dosáhnete úrovně, která vám umožní pracovat v anglickém obchodním prostředí, žít v anglicky mluvící zemi či studovat přípravný kurz na vysokou školu vyučovaný v angličtině.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat krátké zprávy a emaily
 • vysvětlit myšlenku a vést podrobnou diskusi v angličtině
 • porozumět všeobecné angličtině v televizi a v novinách

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška B2 First se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 B2 First / B2 First for Schools Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 15 min 1 h 20 min 40 min 14 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%
C1 Advanced (CAE)

C1 Advanced  neboli Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) je kvalifikace vhodná pro ty, kdo chtějí pracovat a studovat v zahraničí a směřují svoji kariéru do oblasti vyžadující znalost anglického jazyka.

Úroveň kvalifikace: pokročilý = C1 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku C1 Advanced dosáhnete úrovně, kdy budete s jistotou komunikovat v angličtině na profesní a akademické úrovni.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • napsat složitější zprávy a emaily, formulovat poznámky z jednání a přednášek
 • prezentovat složitější myšlenky a nápady v angličtině
 • porozumět různým textům, od beletrie až po náročnější novinové sloupky a články

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška C1 Advanced se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení s gramatikou, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 C1 Advanced Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1 h 30 min 1 h 30 min 40 min 15 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%
C2 Proficiency (CPE)

C2 Proficiency  neboli Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE). Tato kvalifikace prokazuje, že jste schopni angličtinu plynule používat ve složitých výzkumných, akademických a profesních situacích. Jedná se o nejvyšší úroveň v rámci cambridgeských jazykových zkoušek.

Úroveň kvalifikace: velmi pokročilá = C2 podle Společného evropského referenčního rámce  pro jazyky.

Pro koho je tato zkouška určena?

Přípravou na zkoušku C2 Proficiency dosáhnete úrovně, kdy zaměstnavatelům předvedete, že jste schopni angličtinu používat v rámci vyššího managementu. Dále je je vhodná pro ty, kdo chtějí studovat postgraduální studium na univerzitě v anglicky mluvící zemi.

Chcete-li tuto zkoušku úspěšně absolvovat, měli byste být schopni:

 • porozumět téměř všemu, co slyšíte nebo čtete v angličtině
 • používat a chápat formální, akademický a hovorový jazyk
 • vyjednávat, argumentovat nebo projednávat detaily

Jaký je formát zkoušky?

Zkouška C2 Proficiency se skládá ze čtyř částí. Ve stejný den absolvujete čtení a gramatiku, psaní a poslech. Ústní část zkoušky se většinou pořádá v jiný den. Koná se za účasti dvou zkoušejících a jednoho dalšího kandidáta.

 C2 Proficiency Čtení a gramatika Psaní Poslech Mluvený projev
Trvání 1h 30 min 1h 30 min 40 min 16 min
Hodnocení (% z celku) 40% 20% 20% 20%