Angličtina pro děti

Zkoušky Young Learners jsou určeny žákům prvního a druhého stupně základních škol. Zkoušky umožňují hravou a motivační formou získávat zkušenost a pomáhají v osvojení anglického jazyka. Testy spolehlivě měří dovednosti žáků ve všech částech – v poslechu, psaní i mluveném projevu. Jsou vyvinuty tak, aby testování poskytovalo současně i zábavu – děti při testech získávají „erby“, které jsou odměnou za jejich dovednosti. Testování je koncipováno s ohledem na současné trendy jakož i stupně kognitivního vývoje dítěte a jeho znalosti rodného jazyka. Hlavním přínosem je podpora rozvoje dítěte, získávání prvních zkušeností se zkouškami, které mají pozitivní vliv a motivují dítě v učení cizího jazyka.

Zkoušky Young Learners (YLE) jsou k dispozici ve třech úrovních – Pre A1 Starters, A1 Movers a A2 Flyers.

 

Ke stažení

 

PRE A1 Starters

Pre A1 Starters  je první ze tří zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke studiu angličtiny již od malička a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Začátečník

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku sedmi až osmi let, které absolvovaly přibližně 100 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:

  • pojmenovat barvy v angličtině
  • zodpovědět velmi jednoduché otázky o sobě
  • napsat krátké jednoslovné odpovědi na jednoduché otázky

Jaký je průběh zkoušky pro děti?

U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

Poslech Čtení a psaní Mluvený projev
20 min
možnost získat až pět erbů
20 min
možnost získat až pět erbů
3-5 min
možnost získat až pět erbů
A1 Movers

A1 Movers  je druhou ze tří zkoušek Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška motivuje děti ke komunikaci v angličtině v reálných situacích a vytváří pozitivní vztah k jazykovým zkouškám.

Úroveň kvalifikace: Základní = A1 on the Common European Framework .

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku osmi až jedenácti let, které absolvovaly přibližně 175 hodin výuky angličtiny.

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:

  • porozumět jednoduchým pokynům v angličtině
  • vyplnit jednoduchý formulář a reagovat na otázky o sobě
  • odpovídat na otázky a sepsat jednoduchá fakta (dny v týdnu, čas, jména), která znají z dětských příběhůJaký je průběh zkoušky pro děti?U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.
Poslech Čtení a psaní Mluvený projev
25 min
možnost získat až pět erbů
30 min
možnost získat až pět erbů
5-7 min
možnost získat až pět erbů
A2 Flyers

A2 Flyers  je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) pro děti. Tato zkouška prokazuje, že dítě rozumí jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní angličtině.

Úroveň kvalifikace: Základní = A2 on the Common European Framework .

Pro koho je tato zkouška určena?

Zkouška je určena pro děti ve věku devíti až dvanácti let, které se učí angličtinu ve škole jako druhý jazyk přibližně dva až  tři roky (výuka odpovídá asi 250 hodinám anličtiny).

Při této zkoušce by dítě mělo být schopné:

  • vysvětlit rozdíly mezi dvěma příběhy nebo obrázky
  • napsat nebo vyprávět krátký příběh v angličtině
  • klást otázky a používat minulý čas. Zkouška Cambridge English: Flyers test je ekvivalentem zkoušky Cambridge English: Key for Schools (KETfS).Jaký je průběh zkoušky pro děti?U zkoušky není hodnocení typu prospěl nebo neprospěl, jde hlavně o motivaci dětí ke studiu. U každé části zkoušky může dítě symbolicky získat až pět erbů, které budou zobrazeny na certifikátu. Certifikát děti obdrží přibližně měsíc po absolvování zkoušky.

 

Poslech Mluvený projev
25 min
možnost získat až pět erbů
40 min
možnost získat až pět erbů
7-9 min
možnost získat až pět erbů
Poplatek za zkoušku

 

Zkouška Poplatky
Pre A1 Starters 1 650.- Kč
A1 Movers 1 650,- Kč
A2 Flyers 1 650,- Kč

 

Vrácení poplatku

Kandidát má nárok na vrácení 50% poplatku za zkoušku, pokud se nemůže zúčastnit zkoušky ze zdravotních důvodů. Žádost o vrácení poplatku spolu s potvrzením od lékaře musí být doručena British Council do sedmi dnů od data konání zkoušky. Na žádosti doručené později a/nebo žádosti bez lékařského potvrzení nebude brán zřetel. Kandidáti registrovaní ke zkoušce školou, musí požádat o vrácení poplatku prostřednictvím této instituce.