V této sekci najdete informace o tom, co očekávat v den zkoušky. Důkladně si prosím pročtěte odstavce o písemné i ústní části včetně přílohy „Summary regulation and notice to candidates„.

Pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého učitele nebo nám pošlete email.

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY

 • Vezměte si s sebou psací potřeby (propisku),  pas nebo jiný platný průkaz totožnosti a pozvánku ke zkoušce (Confirmation of Entry). Další potřeby – obyčejnou tužku a gumu vám poskytneme
 • Důrazně doporučujeme, abyste si na zkoušku nebrali žádné cenné předměty.  Během konání zkoušky není povoleno mít u sebe osobní věci (tašky, mobilní telefony, kabáty apod.)
 • Po celou dobu zkoušky platí zákaz používání telefonů, tabletů a jiných elektronických zařízení. Zákaz se vztahuje také na přestávky mezi jednotlivými částmi zkoušky
 • Předem si zjistěte, kolik času budete potřebovat na dopravu do místa konání zkoušky. Pokud dorazíte pozdě, může se stát, že nebudete ke zkoušce připuštěni
 • V místě konání zkoušky buďte nejpozději 30 minut před zahájením písemné části

MOBILNÍ TELEFONY, TABLETY A JINÁ ELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ BĚHEM ZKOUŠKY

V zájmu zajištění integrity a ochrany před narušováním průběhu zkoušky není dovoleno vnášet do místnosti, kde probíhá test, mobilní telefony nebo jiné elektronické přístroje. Mezi tyto přístroje patří například mobilní telefony, iPody, iPady, tablety, čtečky, chytré hodinky nebo zařízení, která umožňují přijímat a odesílat data.

Všechna tato zařízení budou uložena mimo zkouškovou místnost ještě před zahájením testu a jejich používání je zakázáno až do jeho ukončení, což se týká i přestávek mezi jednotlivými částmi.

British Council zajistí úschovu telefonů, tabletů a ostatních elektronických zařízení přinesených na zkoušku. Účastníci si vyzvednou přístroje až po skončení poslední části zkoušky.

V případě, že kandidát použije během zkoušky nebo přestávky elektronické zařízení, bude to považováno za závažné porušení pravidel, které povede k diskavalifikaci ze zkoušky.

JAKÝ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI SI VZÍT S SEBOU?

Uchazeči starší 15 let jsou povinni prokázat svoji identitu jedním z níže uvedených dokumentů:

 • občané České republiky a Slovenské republiky – občanský průkaz, pas, řidičský průkaz
 • občané Evropské unie – občanský průkaz, pas
 • občané mimo Evropskou unii – pouze pas

Uchazeči mladší 15 let jsou povinni prokázat svoji identitu jedním z níže uvedených dokumentů:

 • občané České republiky – pas, průkaz MHD s fotografií
 • občané Evropské unie – občanský průkaz, pas
 • občané mimo Evropskou unii – pouze pas

Pokud se uchazeč není schopen prokázat průkazem totožnosti, je nutné vyplnit formulář „Ověření identity kadidáta“ a včas před konáním zkoušky jej zaslat příslušnému registračnímu centru.

Uchazečům bez platného průkazu totožnosti nebude vykonání zkoušky povoleno. Více informací najdete níže v sekci downloads.

CO SI VZÍT DO MÍSTNOSTI, KDE SE KONÁ ZKOUŠKA?

S sebou ke stolu si musíte přinést:

 • svůj průkaz totožnosti, pozvánku ke zkoušce a pero

Dále si ke stolu můžete přinést:

 • nápoj – pouze lahev s vodou bez etikety
 • kapesníky
 • léky

 ÚSTNÍ ZKOUŠKA

 • Vezměte si s sebou pas nebo jiný platný průkaz totožnosti a pozvánku ke zkoušce
 • Předem si zjistěte, kolik času budete potřebovat na dopravu do místa konání zkoušky. Pokud dorazíte pozdě, může se stát, že nebudete ke zkoušce připuštěni
 •  V místě konání zkoušky buďte nejpozději 15 minut před zahájením ústní části

PROČ JE NUTNÉ POŘIZOVAT FOTOGRAFIE UCHAZEČŮ?

Fotografování v den zkoušky je nařízením University of Cambridge za účelem zvýšení bezpečnosti a integrity cambridgeských zkoušek a ověřování jejich výsledků. Fotografování je povinné pouze pro zkoušky B2 First (FCE), C1 Advanced (CAE) a C2 Proficiency (CPE). Netýká se zkoušek s označením „for Schools“.

 • Fotografie bude pořízena buď před písemnou nebo ústní části zkoušky Vaším registračním centrem
 • Fotografie bude mít pasový formát
 • Bez poskytnutí Vašeho souhlasu nebude mít nikdo k fotografii přístup
 • Cambridge Assessement English  zajišťuje uložení dat na zabezpečené stránce Results Verification Service. Fotografie jsou považovány za důvěrné, stejně jako Vaše další osobní údaje a splňují podmínky Úřadu pro ochranu osobních údajů v UK (data protection law)
 • Result Verification Service  využívají univerzity, imigrační úřady a další organizace k ověření výsledku zkoušky. Těmto organizacím dávate přístup výhradně Vy, a to poskytnutím Vašeho ID a Secret čísla, které je uvedené na pozvánce na zkoušku
 • Fotky se pořizují pouze u zkoušek B2 Frist (FCE), C1 Advanced (CAE) a C2 Proficiency (CPE). Toto nařízení se netýká zkoušek označených „for schools“, které jsou primárně zaměřeny na děti a teenagery a podoba kandidáta se tak rychle mění.
 • Fotografování je jedním ze způsobů, které zvyšuje bezpečnost zkoušek. Například se jedná o ochranu proti podvádění u zkoušek

Pokud je kandidát mladší 18 let, musíme obdržet souhlas rodiče či zákonného zástupce s focením, který je k dispozici níže v sekci downloads. Podepsaný formulář přineste v jedné kopii na každou část zkoušky, tedy písemnou i ústní.

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Pokud během zkoušky dojde k něčemu, co může mít vliv na váš výkon (např. nevolnost nebo nepřiměřený hluk), informujte osobu, která na zkoušce vykonává dozor (Supervisor/Invigilator).

Ke stažení