Jednotlivci

KROK 1 – ONLINE REGISTRACE

  • Na zkoušky Cambridge English se můžete registrovat online v deseti zkouškových centrech po celé České republice. Při online registraci si nejprve vyberte z nabídky město a poté datum zkoušky. Před potvrzením registrace si přečtěte Podmínky (Terms and Conditions).
  • V níže uvedené tabulce si vyberte typ, místo konání a termín zkoušky.
  • Nepřehlédněte: Termíny jednotlivých zkoušek se přestanou zobrazovat po ukončení registračního období nebo pokud byla jejich kapacita vyčerpána.

KROK 2 – PLATBA ZA ZKOUŠKU

  • Platba online: během registrace online můžete zaplatit kartou.
  • Bankovní převod: Číslo účtu British Council:

Číslo účtu British Council: 2048040318/2600 – Citibank (IBAN: CZ4926000000002048040318, BIC code: CITICZPX)

Variabilní symbol: 9011

Specifický symbol: datum narození kandidáta ve formátu ‘ddmmyyyy’

Zpráva pro příjemce: Do zprávy pro příjemce uveďte následující informace:
•  ZA PRVÉ: registrační číslo (Reference number) sestávající z písmena R, kódu země (CZ) a 13 číslic
•  ZA DRUHÉ: celé jméno kandidáta
Např. R-CZ001-70926-00130 – MARIA JONES
Uvedením registračního čísla (Reference number) ve výše uvedeném formátu zajistíte, že nedojde k prodlení při zpracování vaší registrace (takové prodlení může vést k vyřazení vaší registrace z vybraného termínu zkoušky nebo ke zrušení registrace).

KROK 3 – POTVRZENÍ PLATBY

  • Registrace je platná ve chvíli, kdy British Council obdrží vaši platbu.
  • Stanovený poplatek za zkoušku je nutné uhradit nejpozději pět dnů po přihlášení ke zkoušce, přičemž prvním dnem se rozumí den přihlášení. Po připsání platby obdržíte e-mailem automatické potvrzení.

Instituce – hromadná registrace

Pro instituce nabízíme možnost hromadné registrace online prostřednictvím registračního portálu. O přístup do portálu je potřeba požádat e-mailem na adrese info@britishcouncil.cz  Ve zprávě uveďte fakturační údaje společnosti, kontaktní osobu a e-mailovou adresu. Platba proběhne na základě faktury, kterou British Council vystaví dle přijaté registrace.

Pokud již máte vytvořen uživatelský účet a přihlašovací údaje, můžete se přihlásit do registračního portálu přes následující odkaz: http://esolb2b.britishcouncil.org/

Stáhněte si Průvodce online registrací pro instituce (viz níže), jednoduchý návod, jak zaregistrovat vaše kandidáty online.

Upozorňujeme, že každá instituce je povinna předem seznámit kandidáty s Podmínkami registrace (Terms and Conditions, ke stažení viz níže).

Ke stažení